Družina

Školní družina má tři oddělení.

ŠD zahajuje svoji činnost v 6:15 a končí v 16:00 hodin.

V rámci školní družiny pracují kroužky – pěvecký, vybíjené a výtvarný, keramický.

ŠD pořádá pro žáky mnoho akcí v průběhu školního roku. Z její bohaté činnosti:

  • Halloween,
  • Adventní výstava,
  • čertovská nadílka,
  • vánoční výstava,
  • vánoční nadílka,
  • předání dárků k zápisu,
  • "škola hledá talent",
  • pálení čarodějnic,
  • společné opékání vuřtů na školní zahradě,
  • výlety, turistická vycházky.
icon Novinky

Otevírací hodiny

ŠD zahajuje svoji činnost v 6:15 a končí v 16:00 hodin.