Pedagogický sbor

 

Ing. Bc. Horáková Šárka

ředitelka - učitelka M, FY

Tel.: 731 557 453

skola@zskomenskeho-skutec.cz

 

Mgr. Blehová Iveta

zástupkyně ředitelky - učitelka ČJ, OV

Tel.: 736 481 149

zastupce@zskomenskeho-skutec.cz

 

Mgr. Nováková Ivana

výchovná poradkyně - učitelka RJ, D

novakova@zskomenskeho-skutec.cz

 

Mgr. Kubíčková Marcela

Učitelka 1. stupeň - třídní učitelka 1. ročník

kubickova@zskomenskeho-skutec.cz

 

Mgr. Zelenková Marie

Učitelka 1.stupeň - třídní učitelka 2. ročník

zelenkova@zskomenskeho-skutec.cz

 

Mgr. Zindulková Klára

Učitelka 1.stupeň - třídní učitelka 3. ročník

zindulkova@zskomenskeho-skutec.cz

 

Mrg. Zvolánková Markéta

Učitelka 1.stupeň - třídní učitelka 4. ročník

zvolankova@zskomenskeho-skutec.cz

 

Ing. Burgerová Jana

Učitelka PŘ - třídní učitelka 5. ročník

burgerova@zskomenskeho-skutec.cz

 

Mgr. Skočílek Martin

Učitel NJ, Tv - třídní učitel 6. ročník

skocilek@zskomenskeho-skutec.cz

 

Mgr. Vtípil Martin

Učitel D, Z - třídní učitel 7. ročník

vtipil@zskomenskeho-skutec.cz

 

Kasseckert Jiří

Učitel RJ, VV - třídní učitel 8. ročník

kasseckert@zskomenskeho-skutec.cz

 

Mgr. Krčmář Petr

Učitel AJ - třídní učitel 9. ročník 

krcmar@zskomenskeho-skutec.cz

 

Mgr. Jana Kučerová

Učitelka bez třídnictví - učitelka M, ZSV

kucerova@zskomenskeho-skutec.cz

 

Voralová Ivana

Vedoucí vychovatelka školní družiny

voralova@zskomenskeho-skutec.cz

 

Důrková Hana

Vychovatelka 

durkova@zskomenskeho-skutec.cz

 

Kolisková Eva

Asistentka pedagoga

koliskova@zskomenskeho-skutec.cz

 

Bc. Vařejčka Jaroslav

Asistent pedagoga

 

Zavadilová Hana

Asistentka pedagoga

zavadilova@zskomenskeho-skutec.cz

 

Nikola Novotná

Asistentka pedagoga

novotna@zskomenskeho-skutec.cz

 

Mgr. Petra Vintrlíková

Asistentka pedagoga

vintrlikova@zskomenskeho-skutec.cz

 

DiS. Petra Vaňousová

Asistentka pedagoga

vanousova@zskomenskeho-skutec.cz