Pedagogický sbor

 

Ing. Bc. Horáková Šárka

ředitelka - učitelka M, FY

Tel.: 731 557 453

skola@zskomenskeho-skutec.cz

 

Mgr. Blehová Iveta

zástupkyně ředitelky - učitelka ČJ, OV

Tel.: 736 481 149

zastupce@zskomenskeho-skutec.cz

 

Mgr. Málková Bára

výchovná poradkyně - učitelka ČJ, HV

Telefon sborovna: 733 622 218

malkova@zskomenskeho-skutec.cz

 

Mgr. Zindulková Klára

Učitelka 1.stupeň - třídní učitelka 3.B

Telefon sborovna: 733 622 218

zindulkova@zskomenskeho-skutec.cz

 

Mgr. Zelenková Marie

Učitelka 1.stupeň - třídní učitelka 2. ročník

Telefon sborovna: 733 622 218

zelenkova@zskomenskeho-skutec.cz

 

Mgr. Kvapilová Lenka

Učitelka 1.stupeň - třídní učitelka 1.

Telefon sborovna: 733 622 218

kvapilova@zskomenskeho-skutec.cz

 

Mgr. Kubíčková Marcela

Učitelka 1. stupeň - třídní učitelka 4. ročník

Telefon sborovna: 733 622 218

kubickova@zskomenskeho-skutec.cz

 

Mrg. Zvolánková Markéta

Učitelka 1.stupeň - třídní učitelka 3.B

Telefon sborovna: 733 622 218

zvolankova@zskomenskeho-skutec.cz

 

Mgr. Roušarová Veronika

Učitelka M - třídní učitelka 6. ročník

Telefon sborovna: 733 622 218

rousarova@zskomenskeho-skutec.cz

 

Mgr. Krčmář Petr

Učitel AJ - třídní učitel 7. ročník

Telefon sborovna: 733 622 218

krcmar@zskomenskeho-skutec.cz

 

Ing. Burgerová Jana

Učitelka PŘ 

Telefon sborovna: 733 622 218

burgerova@zskomenskeho-skutec.cz

 

Mgr. Skočílek Martin

Učitel NJ, Tv - třídní učitel 9. ročník

Telefon sborovna: 733 622 218

skocilek@zskomenskeho-skutec.cz

 

Mgr. Vtípil Martin

Učitel D, Z - třídní učitel 5. ročník

Telefon sborovna: 733 622 218

vtipil@zskomenskeho-skutec.cz

 

 

 

Mgr. Nováková Ivana

Učitelka D, RJ - třídní učitelka 8. ročník

Telefon sborovna: 733 622 218

novakova@zskomenskeho-skutec.cz

 

Voralová Ivana

Vedoucí vychovatelka školní družiny

Telefon sborovna: 733 622 218

voralova@zskomenskeho-skutec.cz

 

Důrková Hana

Vychovatelka

Telefon školní družina: 733 622 201

durkova@zskomenskeho-skutec.cz

 

Kolisková Eva

Asistentka pedagoga

Telefon sborovna: 733 622 218

koliskova@zskomenskeho-skutec.cz

 

Bc. Vařejčka Jaroslav

Asistent pedagoga

Telefon sborovna: 733 622 218

varejcka@zskomenskeho-skutec.cz  

 

Zavadilová Hana

Asistentka pedagoga

Telefon sborovna: 733 622 218

zavadilova@zskomenskeho-skutec.cz

 

Kašparová Ivana

Asistentka pedagoga

Telefon sborovna: 733 622 218

kasparova@zskomenskeho-skutec.cz

 

DiS. Vaňousová Petra

Asistentka pedagoga

Telefon sborovna: 733 622 218

vanousova@zskomenskeho-skutec.cz

 

DiS. Řezníčková Michaela

Vychovatelka

Telefon sborovna: 733 622 218

reznickova@zskomenskeho-skutec.cz  
 

Kudláčková Renata 

Asistent pedagoga

Telefon sborovna: 733 622 218

kudlackova@zskomenskeho-skutec.cz

 

Vaňková Nikola

Asistentka pedagoga

Telefon sborovna: 733 622 218 vankova@zskomenskeho-skutec.cz