Naše úspěchy 2024

soubor
Vyhlášení soutěží a olympiád
soubor
Vyhlášení logické olympiády a Boříka informatiky
soubor
Vyhlášení soutěží a olympiád
soubor
Vyhlášení - matematických soutěží Klokan, Pangea, Matýsek a olympiáda
soubor
Ležáky - Memoriál Josefa Štulíka - běh 2, 3 km
soubor
Recitační soutěž
soubor
Biologická olympiáda