O škole

Charakteristika školy

Škola se nachází přibližně ve středu města. K budově školy patří upravená školní zahrada, z východní strany přiléhá ke škole městský park, jehož středem vede přístupová cesta k hlavnímu vchodu budovy. Vzhledem k rozložení hustoty obyvatel ve městě i poloze zastávek hromadných dopravních prostředků je pro většinu žáků velmi dobře dostupná.
Většinu žáků tvoří děti ze Skutče, menší část dojíždí z místních částí a dále z okolních obcí. Dopravní obslužnost, zvláště v odpoledních hodinách, není dostačující.
Škola je plně organizovanou základní školou s 1. a 2. stupněm. Výuka probíhá ve třídách po jednotlivých ročnících.
Školní družina má 3 oddělení. Vzhledem k zájmu, který trvale překračuje kapacitu družiny, se však řada žáků nemůže účastnit její činnosti.
Škola je zaměřena na:

  • rozšířenou výuku cizích jazyků
  • práci s výpočetní a komunikační technikou
  • sportovní aktivity
  • nabídku mimoškolních aktivit a volitelných předmětů
  • vytváření podmínek pro talentované žáky a integrované žáky

Další podrobnosti: školní vzdělávací program "Škola šitá na míru".

 

Základní údaje o škole

Název: Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim
Právní forma: Příspěvková organizace
Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Komenského náměstí 150, Skuteč, 539 73
Statutární zástupce: Ing. Bc. Šárka Horáková
Zástupce ředitele: Mgr. Iveta Blehová
Vzdělávací koncepce školy, přehled oborů vzdělávání:

1. - 4. a 6. - 9. ročníku výuka podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Škola šitá na míru, č. j. ZŠ Kom. 39/2018

v 5. ročníku podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Škola šitá na míru, verze 3

E-mail:  skola@zskomenskeho-skutec.cz
Internet: www.zskomenskeho-skutec.cz
IČO: 75016346
REDIZO: /identifikátor zařízení/ 600090591
Součásti právního subjektu, jejich IZO a kapacita: Základní škola: 102 142 629 / 370 žáků
Školní družina: 117 200 361 / 72 žáků
Zřizovatel:  Město Skuteč, Palackého náměstí 133, Skuteč, 539 73 
Odborné učebny: multimediální, fyziky a chemie, informatiky, kuchyňka, tělocvična, školní dílny, keramiky, mobilní učebna hudební výchovy, čítárna
Právní subjektivita: od 1. 1. 2003
Počet žáků: 181 v 10 třídách - (I. st. 6 tříd, II. st. 4 třídy), stav k 1. 9. 2021

Harmonogram školního roku 2023/2024

 

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

v pondělí 4. září 2023.


Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.


Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024.


Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pátek 31. ledna 2024.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.


Jarní prázdniny 11. 3. – 17. 3. 2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

Zápis do prvního ročníku ve středu 3. dubna 2024 od 13:00 do 18:00 hodin (řádný termín), náhradní termín je stanoven na středu 24. 4. 2024 od 13:00 do 18:00 hod. Nedovolí - li Vám nebo Vašemu dítěti zdravotní stav (či jiné závažné důvody) zúčastnit se zápisu, kontaktujte nás a domluvíme se na individuálním termínu. Upozorňujeme však na zákonem stanovenou povinnost dostavit se k zápisu v období od 1. do 30. dubna 2024.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.
Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 31. srpna 2024.


Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

 

 

Nabídka volnočasových aktivit:

http://www.zskomenskeho-skutec.cz/2019/aktuality-detail?id=1601

http://www.zskomenskeho-skutec.cz/2019/aktuality-detail?id=1600