Školská rada

Datum zřízení: 14. 11. 2005 (zahájení činnosti ke dni 15.11.2005)

Počet členů školské rady: 3

Členové:

  • Marcela Kubíčková – předseda (za pedagogické pracovníky školy)
  • Markéta Papršteinová – místopředseda (za zákonné zástupce žáků)
  • Pavel Bezděk– zapisovatel (za zřizovatele)

Kontakt: skolska.rada@zskomenskeho-skutec.cz

Zápisy ze zasedání školské rady jsou uloženy ve škole v ředitelně.