Informace k provozu školy od 12. dubna do 16. dubna 2021

7. 4. 2021

 • 1. stupeň ZŠ - prezenční výuka pro 1.B, 3. a 5. třídu

                             - online výuka pro 1.A, 2. a 4. třídu

 • 2. stupeň ZŠ - online výuka pro všechny ročníky
 • prezenční výuka probíhá dle rozvrhu hodin v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají)
 • žáci mají povinnost nosit chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole – bez roušky nebude žákům umožněn vstup do školy
 • zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit respirátor po celou dobu pobytu ve škole – bez respirátoru nebude zaměstnancům/osobám umožněn vstup do školy
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, v rámci tělesné výchovy se bude chodit na procházky, prosíme rodiče, aby vybavili své děti vhodným oblečením a obuví
 • školní družina – ranní od 6:15 do 7:30, odpolední do 16:00, žáci školu opouští v časech: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
 • školní kluby - pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě
 • školní jídelna – obědy mají přihlášeny všichni žáci 1. stupně, prezenčně vzdělávaní žáci obědvají ve ŠJ, distančně vzdělávaní žáci si chodí s jídlonosičem
 • prosíme rodiče, aby neposílali děti do školy v případě, že jeví příznaky onemocnění dýchacích cest nebo je někdo v jejich bezprostředním okolí v karanténě (děkujeme)
 • vstup do budovy - žáci 1.B a 3. třídy hlavním vchodem 

                                   - žáci 5. třídy šatnami

 • v 7:30 bude ve třídách probíhat testování Lepu testy, prosíme, místní žáky o dochvilnost (vyjímku mají dojíždějící) a zároveň rodiče o pohotovost pro případ vyzvednutí žáka ze školy v případě pozititvního výsledku testu
 • v případě, že žák nenastoupí k prezenční výuce, zůstává doma s omluvenou absencí na distanční výuce, sleduje zápisy v Bakalářích a plní cvičení, případně po domluvě s třídními učiteli si vyzvedává ve vestibulu pracovní listy a vše pak nosí ke kontrole, online výuka nebude probíhat z preventivních důvodu ochrany žáků ve třídě

Milí žáci,

nadcházející dny nám přinášejí opět něco nového a tak trošku nekomfortního. Ovšem je to nařízení vlády, které je třeba respektovat a dodržovat. Spousta rodičů již tato opatření dodržují a absolvují, my budeme stejně šikovní a společně vše zvládneme.

Milí rodiče,

přítomným žákům budeme sami vzorem a oporou s vírou, že touto cestou se dočkáme pozitivnějších zítřků. Děkujeme za pochopení.

 V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat

                                                               Ing. Bc. Šárka Horáková, ředitelka školy

                email: skola@zskomenskeho-skutec.cz 

                                                                      tel.: 731 557 453

foto