Jsem doma - učím se doma

14. 4. 2021

Distanční výuka 14. 4.

Práce v hodinách:

Slabikář str. 38 - vyvození hlásky a písmene G

Písanka str. 21 - psaní dvojhlásky au

Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři str. 33, 34

Matematika str. 17 - geometrická tělesa  - kvádr a jehlan

 

Ať se práce daří!