Jsou požadovaná opatření ve školství nutná?

28. 4. 2021

Město Skuteč

 
Před čtrnácti dny jsme se značnou dávkou optimismu kvitovali informaci o návratu dětí do lavic základních škol. I když se prozatím jednalo pouze o žáky 1. stupně a kombinaci rotační výuky, byli především pedagogové a
ředitelé škol velice rádi, že se opět po chodbách bude rozléhat téměř obvyklý školní ruch. I s tímto vědomím jsme několika rodičům vysvětlovali, že je třeba respektovat platná rozhodnutí ministerstva zdravotnictví a dodržovat
příslušná opatření, tj. především povinnosti testování dětí a nošení roušek.
I když chápeme připomínky některých rodičů, věřili jsme, že odborníci fundovaně zvážili všechna pro a proti a že tato opatření jsou skutečně nezbytná.
V porovnání se zkušeností si však musíme nutně položit otázku smyslu navržených opatření. Posuďte sami.
Ve středu 21. dubna bylo vedení ZŠ Komenského Skuteč sděleno, že jeden žák 4. třídy po návštěvě lékaře a provedení PCR testu je pozitivní na Covid-19. Pokyny, ke kterým následně přistoupila hygiena, nás velice překvapily.
Celá 4. třída nastoupila do čtrnáctidenní karantény s tím, že se všichni žáci této třídy musí podrobit PCR testům. Zákonitě se ptáme proč? 
Jestliže žáci dodržovali všechna nařízená opatření, není přece nezbytně nutné nařizovat PCR testy. Pokud to z pohledu Krajské hygienické stanice (dále jen KHS) nutné je, pak nám vychází, že provádění antigenních testů je zbytečné, protože jsou vlastně nespolehlivé.
Veškeré snažení, které pedagogové, rodiče a i samotní žáci vynaložili na to, aby testování proběhlo hladce, aby žáci nebyli zbytečně stresovaní a rodiče neměli obavy, přichází vniveč.
Paradoxem je, že v karanténě zůstávají pouze zmínění žáci, ostatní členové rodiny omezení nemají a chodí do zaměstnání i školy.
Dalším problémem, se kterým se školy potýkají, je nejen rozsáhlá metodika ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale především její nesoulad s výkladem KHS.
Zvážíme-li všechny dostupné informace k této problematice, dojdeme bohužel k tristnímu závěru, že vyžadovat u dětí ve škole nošení roušek a pravidelné antigenní testy, je nesmysl.
Pavel Bezděk
starosta města
 
foto