Testování

30. 8. 2021

Vážení rodiče,

nový školní rok nám opět přináší nějaká omezení a z nich vyplývající nařízení. Jedno z nich je testování. Letos se nám povedlo nasmlouvat mobilní tým, který provede hned 1. září PCR testování ze slin. Výhodou bude potvrzení, kterým se bude moci Vaše dítě prokázat na kroužcích a dalších akcích dle osobní potřeby. V případě, že s tímto testováním nesouhlasíte, informujte nás o této skutečnosti nejpozději 1. září do 7:30 hod. Pokud se žák podrobí testování, bereme to jako projev Vašeho souhlasu. Dokument s tím spojený přinese domů ze školy a poté, co ho vyplníte, bude zpětně odevzdán mobilnímu týmu. Testujeme co nejdříve, abychom měli v co nejkratší době výsledky a mohli odložit roušky. Ten, kdo odmítne testování nabízené školou, má ještě možnost otestování vlastním antigenním testem na půdě školy v termínech 1., 6. a 9. září. Samozřejmě po předložení potvrzení o očkování nebo prodělání Covid odpadá nutnost testování. V případě, že odmítnete testování, musí Vaše dítě zůstat po celou dobu pobytu ve škole v roušce. Testovaní žáci nosí roušku pouze ve společných prostorách, ve třídě ji mají sundanou. V případě, že Vaše dítě má lékařské potvrzení, že roušku mít nemůže, prosíme o předání tohoto potvrzení třídnímu učiteli/třídní učitelce nejpozději 1. 9. 2021.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat

                                                                                                 Ing. Bc. Šárka Horáková, ředitelka školy

   email: skola@zskomenskeho-skutec.cz 

                                                                      tel.: 731 557 453

foto