Harmonogram prvního týdne

30. 8. 2021

Harmonogram prvního týdne:

 

1. září

- slavnostní zahájení, testování PCR ze slin mobilním týmem

- prvňáčci vstup hlavním vchodem, mohou je doprovázet rodiče – nutnost respirátoru nebo nanoroušky, možnost fotografování

- 2. – 9. ročník vstup šatnami bez doprovodu rodičů, nutnost roušek ve společných prostorách, přezůvky a desky na dokumentaci s sebou

- nové žáky budou v šatnách očekávat starší spolužáci, kteří je uvedou do třídy

- škola bude otevřena od 7:15

- bez provozu školní družiny, možnost vyřízení přihlášek

- žáci obdrží k vyplnění dotazník pro školní rok 2021/2022, souhlas zákonného zástupce s poskytnutím zdravotní služby (souhlas s testováním, stačí vyplnit 1 zákonný zástupce), rozvrh hodin, žádost o dohled o polední přestávce. Prosíme o vyplnění a poslání obratem zpět do školy.

Připomínáme povinnost zákonných zástupců informovat školu o případném zdravotním omezení dítěte týkajícím se školních aktivit (tělesná výchova, výlety, lyžařský výcvik, výuka plavání, škola v přírodě,…). Toto zdravotní omezení je nutno doložit lékařským potvrzením.

 

2. září

- 1. ročník do 9: 30 (dohled nad žáky bude zajištěn do 11:30 hod.)

- 2. - 5. ročník 4 vyučovací hodiny (do 11:30)

- 6. - 9. ročník 5 vyučovacích hodin (do 12:25)

-  1. - 9. ročník vstup šatnami bez doprovodu rodičů, nutnost roušek ve společných prostorách

 

3. září – 1. – 9. ročník dle rozvrhu

 

Zatím není vydán zákaz zpěvu a tělesné výchovy, budeme tedy vyučovat vše bez omezení. Sportoviště i prostory školní družiny jsou brány jako třída, tedy bez roušek.

 

Na konci školního roku žáci odevzdávali učebnice a ve čtvrtek dostanou nové. Prosíme o jejich obalení v průběhu následujícího víkendu. Také Vás prosíme, abyste dohlédli na své děti, aby o učebnice řádně pečovaly a neničily je.

 

Obědy jsou pro všechny žáky, kteří se v loňském roce stravovali ve školní jídelně, přihlášeny od 1. 9. Pokud o obědy nemáte zájem, je nutné je ve ŠJ odhlásit. Výdej obědů 1. září probíhá od 10:00 do 12:30 hod.

Pokud chtějí rodiče žáků 1. třídy přihlásit své děti ke stravování, učiní tak osobně ve školní jídelně.

 

Školní družina je v provozu od 2. září.

 

 

foto