Přírodovědný klokan, logická olympiáda

1. 11. 2021

Soutěž "Přírodovědný klokan" pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP Olomouc. Cílem soutěže, která je určena žákům 8. a 9. tříd ZŠ a žákům odpovídajících tříd víceletých gymnázií, je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.
V tomto školním roce se tato soutěž konala ve středu 13. října 2021 a z naší školy se jí zúčastnilo 37 žáků a na fotografii vidíte nejúspěšnější řešitele z deváté třídy.
Na dalších fotografiích vidíte nejúspěšnější řešitele logické olympiády.