Rozvíjející přípravný program pro děti s odkladem školní docházky

12. 1. 2022

2021/2022

 

- rozvoj dovedností potřebných k úspěšnému zvládání nároků školy. Aktivity podporující percepční, motorické a grafo-motorické dovednosti, komunikační schopnosti a sociální kompetence

- individuálně vycházíme z potřeb dítěte v souladu s doporučením pedagogicko-psychologické poradny

- cílem je posílit osobnost dítěte odpovídajícími dovednostmi a připravit ho na snadnější začlenění do vyučovacího procesu

- každé pondělí a čtvrtek od 15:00 do 16:00 hodin