Přírodopis: Laboratorní práce: Oběhová soustava - první pomoc při poranění oběhové soustavy, měření tepu, tlaku.

11. 4. 2022

V rámci laboratorních prací jsme si vzájemně podávali první pomoc při poranění oběhové soustavy, vytvořili jsme tlakový obvaz. Na závěr jsme si na plyšových medvědech vyzkoušeli resuscitaci.