Projekt: Velikonoce - zvyky a tradice

12. 4. 2022

V praktických činnostech upletli žáci 9. třídy s panem učitelem Vtípilem a panem školníkem Zindulkou 2 velké pomlázky. Jednu jsme věnovali městu Skuteč a s druhou pomlázkou obešli žáci 8. třídy za doprovodu velikonoční koledy všechny třídy naší školy, aby nám připomněli tento lidový zvyk. Děkujeme chlapcům  z 8. třídy za krásné koledování, které přednesli také na Městském úřadě ve Skutči. Všem žákům přejem pohodové svátky velikonoční, s pozdravem Jana Burgerová.