ZDRAVOHRÁTKY

9. 12. 2019

Přijali jsme pozvání Střední školy Zdravotnické a sociální v Chrudimi a ve středu 4. prosince 2019 jsme se zúčastnili 3. ročníku projektu nazvaného ZDRAVOHRÁTKY. Vybraní žáci z 8. a 9. ročníku, kteří mají zájem o studium na této škole, měli jedinečnou možnost vytvořit si představu o tom, co povolání zdravotní sestry obnáší.

Děti zábavnou formou na celkem šesti stanovištích poznávaly chirurgické nástroje či tělesné orgány, seznámily se s principem transfuze a složením krve, na stanovišti Českého červeného kříže se učily pravidlům a zásadám resuscitace, vyzkoušely si první pomoc při silném krvácení, prohlédly vybavení záchranářské sanity, komunikovaly s pacientem – cizincem na stanovišti Lékaři bez hranic, navštívily neviditelnou kavárnu. Připraveny pro ně byly praktické ukázky, zkoušky jejich manuální zručnosti a také prověření vědomostí a dovedností. S největší odezvou se setkala velmi realisticky simulovaná práce Lékařů bez hranic, trénink resuscitace, ale i ukázka Braillova písma. Všechna stanoviště byla výborně připravena a nabízela mnoho zajímavých a akčních aktivit.

Je nám jasné, že práce ve zdravotnictví není pro každého, ale pouze pro ty, kteří chtějí pomáhat druhým.

A co jsme se ve zdravotnické škole naučili?

Například to, že položit pacienta na záda a zvednout mu nohy je správná protišoková poloha. Když i menší krvácení trvá déle než třicet minut, voláme záchranku. Pokud nám teče krev z nosu, hlavu předkláníme a ne naopak, a dáváme studený obklad na zátylek. Při silném krvácení jde doslova o vteřiny, vykrvácet můžeme do 5 minut.  Při masáži srdce se stlačuje hrudník asi stokrát za minutu. I když člověk nedýchá, má v těle zásobu kyslíku na udržení činnosti mozku alespoň na 10 minut. Kdykoliv se my sami, nebo někdo jiný, ocitneme v ohrožení života, voláme okamžitě záchranku na čísle 155, kde nám kromě sanitky se záchranářem poskytnou okamžitě rady pro poskytnutí první pomoci.

Jako velmi příjemný bonus na závěr bylo pro nás i vyhodnocení soutěží, které Zdravohrátky každoročně provázejí, neboť jsme mezi 67 školáky ze 12 základních škol chrudimského okresu získali druhé místo a velkou bonboniéru ve znalostní a dovednostní disciplíně.

 

                                                                                              Mgr. Ivana Nováková