Adventní zastavení

9. 12. 2019

Letos poprvé není výzdoba školy jen „okenní“, ale také venkovní. Ráno u vchodu do šaten vítá žáky osvětlená vrba a škola zdraví kolemjdoucí stromkem u hlavního vchodu, který si žáci sami ozdobili. Slavnostní rozsvícení proběhlo v úterý  3. prosince u příležitosti prvního adventního zastavení, které nahradilo tradiční vánoční koncert.

Pod stromkem nám zazpívaly sbory Radost ze Senior Centra Skuteč, školní sbor Smíšek a učitelská kapela, vše pod vedením paní učitelky Zindulkové. Kromě hudebního programu jste mohli obdivovat keramické výrobky žáků či doprodej zboží z projektu finanční gramotnost. Nechybělo ani cukroví, které napekli žáci sedmé třídy. V neposlední řadě bylo postaráno i o svařené víno červené a teplou hrušku pro děti, za což děkujeme vinotéce U Soudku.

foto