Oheň (bez)naděje - den druhý

22. 6. 2022

Putování žáků 9. třídy po stopách ležáckých dětí

  • Pieta v Lidicích, památný strom - hrušeň
  • prohlídka pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze
  • Národní památník hrdinů heydrichiády – video projekce, prohlídka krypty
  • Chrám sv. Cyrila a Metoděje, koncert Táni Janošové v doprovodu docenta Jana Krále z JAMU Brno
  • Odjezd do Polska, Lodž
  • ubytování BB hotel
  • https://www.facebook.com/csolchrudim/posts/3232853330303739