Děti dětem

6. 9. 2022

 

Jak jsme avizovali ve Skutečských novinách v novém školním roce jsme se rozhodli nahradit Školu nanečisto programem

Děti dětem. V rámcitohoto programu nabídneme školkám pro děti předškolního věku jednou měsíčně hodinové
dopolední aktivity, které připraví sami žáci za vedení paní učitelky třídní nebo odborného učitele. Od
aktivity si slibujeme, že si sami žáci vyzkouší roli vyučujícího a mladším kamarádům to přinese lepší
adaptaci na školní prostředí. Krom dopoledního programu bychom také rádi jednou do měsíce nabídli
odpolední aktivitu pro děti předškolního věku s rodiči, při níž bychom rádi představili volnočasové
aktivity, které nabízí škola zdarma pro své žáky.

V září se předškoláci mohou těšit na divadelní představení žáků 4. třídy.

Rodiče s dětmi předškolního věku na hrátky s angličtinou v pondělí 12. září od 15:00 hod.

 

foto