Elektrohrátky - rychlost

17. 1. 2023

Poslední dvě hodiny jsme strávili s měřidly - metr, stopky, kalkulačka. Cílem bylo změřit dvě veličiny (dráhu a čas)  u různých pohybujících se těles a hodnoty zaznamenat do tabulky. 

Také jsme si vzali pět Ozobotů, vypustili je na stejnou dráhu a měřili časy. Z těch jsme se naučili vypočítat čas průměrný.

V dalším kroku došlo i převodu jednotek, aby se nám všechny shodovaly a usnadnily nám závěrečné porovnávání.

Cílem bylo vypočítat pomocí kalkulačky rychlost, kterou jsme zaokrouhlili na celá čísla. Dle rychlosti jsme přiřadili jednotlivým vozítkům pořadí.