Ředitelské volno pro žáky v pondělí 27. listopadu 2023

21. 11. 2023

Výstražná stávka 27. listopadu 2023

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci žáků,

vzhledem k pondělní stávce, ke které se zaměstnanci naší školy připojili, nemáme žádnou možnost zajistit řádný provoz školy, a proto uděluji žákům školy ředitelské volno.

Toto ředitelské volno platí pouze v případě, že stávka nebude odborovými svazy odvolána. V případě jejího odvolání se výuka uskuteční v plném rozsahu.

V první řadě bychom chtěli uvést, že NESTÁVKUJEME ZA ZVÝŠENÍ UČITELSKÝCH PLATŮ.

 

Důvody naší stávky jsou zejména tyto:

  1. Avizované snížení mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance zabezpečující chod školy odebráním tzv. neobsazených pozic (týká se provozních zaměstnanců a zaměstnanců školních jídelen)
  2. Snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učební pomůcky žáků a výpočetní technika pro žáky.
  3. Snížení počtu možných odučených hodin (tzv. PHmax), které povede k návratu před rok 2020 (např. úbytek dělených hodin, které jsou efektivní po vzdělávání, konec možnosti výběru ze dvou cizích jazyků).
  4. Možný zánik malotřídních škol z důvodu snížení tzv. PHmax.
  5. Snížení mzdových prostředků pro asistenty pedagoga na rok 2024 a avizovaná neuvážená a příliš radikální redukce jejich počtu od roku 2025 (úbytek asistentů pedagoga negativně ovlivní úroveň vzdělávání).
  6. Neustálé odkládání zakotvení pozic "školní psycholog" a "školní speciální pedagog" do rozpočtových tabulek a snaha tyto pozice pojmout jako neučitelské, či dokonce nepedagogické.
  7. Neexistující koncepce, nejasná budoucnost zajištění provozu škol (kdo bude platit nepedagogy), nedodržování koncepčních dokumentů a termínů (revize nového rámcového vzdělávacího programu).
  8. Vysoké počty žáků ve třídách, které by byly důsledkem změn ve financování školství.

 

Velmi bychom ocenili vaši morální podporu, jde o naše děti, o jejich vzdělávání, o jejich budoucnost.

https://skolskeodbory.cz/vystrazna-jednodenni-stavka

 

 

foto