Informace ŠJ Osady Ležáků

26. 6. 2018

V pátek 29. 6. se obědy vydávají od 10:30 do 13:00 hod.

Od 3. 9. 2018 jsou všichni žáci i učitelé, kteří mají čip, automaticky přihlášeni na obědy (týká se i žáků stávající 9. třídy).

Kdo o obědy nemá zájem, musí si je odhlásit, popř. vrátit čip v případě, že školní stravování ve školním roce 2018/2019 nebude využívat.