ZÁPIS 2024/2025 - 2. kolo

18. 4. 2024

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim

vyhlašuje na středu 24. dubna 2024 v době od 13:00 do 18:00 hodin zápis do 1. třídy a přípravné třídy pro školní rok 2023/2024.

2. kolo zápisu budepouze formální po předchozí rezervaci:

Rezervace zápis - 2. kolo


U zápisu zákonní zástupci předloží:

  • rodný list dítěte;
  • platný doklad o svém trvalém pobytu (občanský průkaz, pas);
  • doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, pokud budou žádat o odklad povinné školní docházky (doporučení přiloží ke své žádosti o odklad povinné školní docházky)
  • v případě zápisu do přípravné třídy rozhodnutí o odkladu

Informace k zápisům k povinné školní docházce pro školního roku 2023/2024

Zápis se týká všech dětí narozených v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Rovněž se týká dětí, kterým byl v roce 2022 odložen začátek povinné školní docházky. 

Pokud u svého dítěte uvažujete o odkladu začátku povinné školní docházky, měli byste vědět, že o odklad lze požádat pouze v době konání zápisu. Vzhledem k tomu je žádoucí, abyste všechna k tomu potřebná doporučení (jimiž jsou doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa) měli v době zápisu již vyřízena a vzali jste je k zápisu s sebou. 
Za účelem posouzení školní zralosti se můžete objednávat v Pedagogicko-psychologické poradně Pardubice.

Ve školním roce 2024/2025 přijmeme maximálně 35 dětí do prvních tříd a 15 dětí do přípravné třídy.    

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat

                                                               Ing. Bc. Šárka Horáková, ředitelka školy

                                                    email: skola@zskomenskeho-skutec.cz 

                                                                      tel.: 731 557 453

 

foto