Školní jídelna Osady Ležáků Skuteč

25. 4. 2018

Dodatek k vnitřnímu provoznímu řádu školní jídelny ZŠ Skuteč Osady Ležáků 892, 539 73 Skuteč IČO 75016265, tel. 469350382

Školní jídelna bude od 14.5.2018 – do 29.6.2018 vydávat stravu v malém sále Kulturního klubu ve Skutči.
Doba výdeje je původní od 11.00 hod. do 13.30 hod. Tato změna je způsobena rekonstrukcí jídelny. Krajská hygienická stanice vydala povolení k výdeji.

Olga Řezníčková, ředitelka - ŠJ