Odklad povinné školní docházky

3. 4. 2020

Postup

Povinná školní docházka podle školského zákona začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. V letošním roce se týká dětí, které se narodily v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014

 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k povinné školní docházce v dubnu kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku i v tom případě, že pro své dítě žádá odklad. Nesplnění této povinnosti lze považovat za přestupek.

 

O odložení začátku povinné školní docházky rozhoduje ředitelka školy. O odklad musí požádat písemně zákonný zástupce v době zápisu. V online přihlášce se zaškrtne kolonka - Budeme pro dítě žádat odklad.

Elektronická přihláška k zápisu: https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zskomenskeho-skutec/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#

 

Vzhledem k nastalé situaci většina rodičů nebude mít k předložení posudek z pedagogicko-psychologické poradny. I přes tuto skutečnost je třeba dítě zapsat a osobně se dohodneme na dalším postupu.

Online rezervace k návštěvě školy:  https://zskomenskeho.reenio.cz/cs

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat

Ing. Bc. Šárka Horáková, ředitelka školy

email: skola@zskomenskeho-skutec.cz 
tel.: 731 557 453

foto