Studijní volno

10. 4. 2019

Z důvodu konání 1. kola přijímacích zkoušek mohou žáci 9. ročníku dne 11/04/2019 využít studijní volno.Pokud toto volno nebudou čerpat, proběhne standardní výuka.

Z důvodu konání 1. kola přijímacích zkoušek mohou žáci 9. ročníku dne 11/04/2019 využít studijní volno.
Pokud toto volno nebudou čerpat, proběhne standardní výuka.
V případě využití studijního volna omluví zákonný zástupce absenci svého dítěte prostřednictvím žákovské knížky.

foto