ROBERT PLAGA

28. 4. 2020

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Praha, 27. duben 2020
Č. j.: MSMT- 9512/2020-5
Příloha

 

Z dopisu pana ministra ....

Chtěl bych Vás informovat, že v návaznosti na legislativu týkající se základních, středních a vyšších odborných škol připraví ministerstvo školství v příštích dnech ještě následující vyhlášky a metodiky:


Soubor hygienických a bezpečnostních podmínek, za kterých bude možná účast student ve školách při výuce, a to formou „manuálu“ pro všechny segmenty vzdělávací soustavy, na které pracujeme spolu s epidemiology a ministerstvem zdravotnictví, a která bude zveřej-něna na přelomu dubna a května.

• Vyhlášky k maturitám a závěrečným zkouškám a jednotným přijímacím zkouškám, které budou ve sbírce do 10. května, které budou stanovat podmínky, za kterých budou moci žáci skládat výše uvedené zkoušky.

 

Po zveřejnění manuálu Vás budeme informovat za jakých podmínek bude škola fungovat a budete dotazováni zda máte o výuku zájem. Stále zatím obecně platí: 

Pondělí 25. května

- Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici),

bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy.  

foto