Ocenění reprezentanti ZŠ Komenského

15. 2. 2018

Ocenění reprezentanti ZŠ Komenského

Žáci, kteří v 1. pololetí stávajícího školního roku úspěšně reprezentovali naši školu ve sportovních a vědomostních soutěžích, převzali z rukou paní ředitelky jako poděkování drobné upomínkové předměty. Všem, kteří svou reprezentací přispěli k dobrému jménu naší školy, děkujeme a přejeme hodně úspěchů v další práci.


ZŠ Komenského

foto