Školní docházka od 25. května 2020

14. 5. 2020

pro 1. stupeň

Vážení rodiče,

jak jsme již avizovali, od 25. května začne probíhat výuka na 1. stupni. Výuka bude na základě dotazníkového šetření probíhat ve dvou blocích v neměnných skupinách.

 

 1. skupina – 1. třída – paní učitelka Kubíčková, paní vychovatelka Voralová
 2. skupina – 2. + 3. třída – paní učitelka Zindulková, paní vychovatelka Důrková
 3. skupina – 4. třída – paní učitelka Zvolánková, paní asistentka Vaňousová.
 4. skupina – 5. třída – paní učitelka Burgerová a pan asistent Vařejčka, paní asistentka Zavadilová.

 

Žáci se shromáždí (ve dvoumetrových odstupech) před hlavním vchodem ve stanovený čas:

 

 1. skupina – 7:45
 2. skupina – 7:50
 3. skupina – 7:55
 4. skupina – 8:00

 

Skupiny se v doprovodu učitelů přesunou ke třídě, kde se přezují, a po vstupu do třídy si vydenzifikují ruce a usadí do lavic, připravených dle metodiky ministerstva zdravotnictví. Žáci do školy přijdou v rouškách a budou mít připravenu jednu až dvě další v igelitovém sáčku. Dále budou mít čistý igelitový sáček na uschování roušky v době svačiny, oběda.

 

Výuka bude probíhat v těchto blocích:

 

 1. skupina – 7:45 – 10:45 (vzdělávací blok), 10:45 – 13:15 (volnočasový blok)
 2. skupina – 7:50 – 10:50 (vzdělávací blok), 10:50 – 13:15 (volnočasový blok)
 3. skupina – 7:55 – 10:55 (vzdělávací blok), 10:55 – 13:15 (volnočasový blok)
 4. skupina – 8:00 – 11:00 (vzdělávací blok), 11:00 – 13:15 (volnočasový blok)

 

Žák, který nebude přihlášen na obědy nebo nebude mít zájem o volnočasovou činnost, opouští školu po vzdělávacím bloku.

 

Aby žák mohl nastoupit 25. května do školy, je třeba vyplnit:

 

 1. Závaznou přihlášku elektronicky vyplněnou a zaslanou zpět do 20. května ( na jejím základě budou přihlášeny obědy, ostatní zůstávají odhlášeni)

 

 1. Čestné prohlášení ( žák předá při vstupu do budovy 25. května)

 

Oba formuláře jsou v přílohách mailu, ke stažení na webových stránkách (viz přílohy) nebo k vyzvednutí ve vestibulu školy.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat

Ing. Bc. Šárka Horáková, ředitelka školy

email: skola@zskomenskeho-skutec.cz

tel.: 731 557 453

foto

Přílohy: