Jídelna

10. 1. 2018

Město Skuteč zrušilo původní výběrové řízení na Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a kuchyně. V závěru listopadu 2017 vzneslo místní gymnázium požadavek na přesun části strávníků ze ZŠ Komenského do školní jídelny zřízené Městem Skuteč. Od pololetí, tj. od 1. 2. 2018 by do jídelny v ul. Os. Ležáků docházelo cca 80 dětí ze ZŠ Komenského a od nového školního roku (2018/19) i ostatní žáci této školy. Kapacitou sice školní jídelna ve stávající podobě vyhovuje, nicmé- ně i na základě požadavků vedení škol na zvýšení komfortu výdeje jídel, jsme se začali zabývat myšlenkou rozšíření prostor jídelny. Zároveň vyvstal i požadavek personálu na rekonstrukci rozvodů teplé vody. Z tohoto důvodu byla zadána projektová dokumentace, která by vyřešila zvýšení prostoru jídelny, rekonstrukci výdejny jídla a také rekonstrukci sociálního zařízení a šaten. Celá akce by měla proběhnout zároveň se zateplením objektu v letních měsících roku 2018.
Pavel Bezděk, starosta

Vzhledem k rostoucímu počtu žáků gymnázia a nedostatečné kapacitě školní jídelny jsme přistoupili k dohodě se ZŠ Komenského o ukončení poskytování stravování pro žáky této školy. Ti budou odcházet ve dvou etapách, tak abychom vyšli vstříc požadavkům Města Skuteč a jím zřizované školní jídelny. Od 1. února to budou žáci druhého stupně, k poslednímu červnu pak žáci prvního stupně. Žáci budou odhlášeni automaticky a vyrovnání případných přeplatků a nedoplatků bude probíhat v průběhu měsíce.
V září 2018 se tak jídelna navrátí k původní činnosti, totiž stravování žáků gymnázia, pokračovat bude stravování žáků Speciální základní školy a praktické školy Skuteč a stravování zájemců z řad veřejnosti. Děkuji tímto za ochotu při jednáních ředitelce Ing. Šárce Horákové a starostovi Pavlu Bezděkovi.
Mgr. Šárka Jonešová

foto