Jídelna

10. 1. 2018

Vážení rodiče,

vzhledem k dlouhodobým technickým problémům ve školní jídelně při Gymnáziu Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči vznesla ředitelka gymnázia požadavek na přesunutí části strávníků do jídelny zřizované Městem Skuteč. Z tohoto důvodu od 1. 2. 2018 stravování žáků 2. stupně naší školy bude zajišťovat ŠJ v ulici Osady Ležáků.

Od 1. 9. 2018 budou tuto jídelnu navštěvovat všichni žáci naší školy, kteří budou mít zájem o školní stravování. 

Přihlášku ke stravování naleznete na webových stránkách: www.jidelna-skutec.cz

ZŠ Komenského Skuteč

foto