Turistický výlet do Předhradí s interaktivním archeologickým programem

13. 9. 2020

V pátek 11. 9. 2020 jsme se vypravili na hrad Rychmburk, abychom se seznámili s prací archeologů. Viděli jsme postup při odkrývání archeologických nalezišť, mohli jsme si prohlédnout keramické nádoby, které se používaly k různým účelům, např. k vaření polévky nebo pití piva. Nádoby, které jsme držeželi ve svých rukách, byly staré 600 let. Ovšem ještě starším artefaktem, který jsme si prohlíželi, byly pazourky z  období pravěku. Celou naši výpravu si můžete prohlédnout na našich fotkách.