Jsem doma - učím se doma

23. 9. 2020

Práce v hodině

Živá abeceda - str. 19 + seznámení s hláskou a písmenem E na str. 20/ 1, 2

Zdokonalujeme čtení str. 5

Uvolňovací cviky - str. 11 - pozor na správné držení tužky!!!

Matematika - str. 14 - porovnávání

Domácí úkol - zdokonalujeme čtení str. 6/1 + vystřihnout, vybarvit, podepsat a přinést E

 

Díky za vzornou spolupráci