Informace pro žáky - předmět Přírodopis 8

29. 9. 2020

 Učebna Class-roome Přírodopis 8. V této učebně naleznete učební látku, která se bude probírat v daném týdnu - zápis učiva, který si můžete vytisknout a nalepit do sešitu přírodopisu a také prezentace, které si pročtěte pokud budete nemocní nebo v karanténě. Pokud by byla zahájena distanční výuka budeme se pod tímto heslem setkávat v učebně Přírodopis 8. Naleznete zde také strany probíraného učiva v učebnici, které je možné vidět i na bakaláře.

Těším se na spolupráci Burgerová

foto