Informace pro žáky - předmět Náš svět 5

28. 9. 2020

Vážení páťáci!

Zde naleznete heslo do učebny Náš svět 5. V této učebně naleznete učební látku, která se bude probírat v daném týdnu - zápis učiva, který si můžete vytisknout a nalepit do sešitu Náš svět nebo opsat do tohoto sešitu a také prezentace, které si pročtěte pokud budete nemocní nebo v karanténě.  Naleznete zde také strany probíraného učiva v učebnici, které je možné vidět i na bakalářích. 

Heslo učebna Náš svět 5: https://classroom.google.com/c/NzMwNzEzMzg2MTda?cjc=rwumrxr

V případě nejasností mě kontaktujte přes učebnu nebo emailem: burgerova@zskomenskeho-skutec.cz

 

foto