Informace pro žáky - předmět Přírodopis 6

28. 9. 2020

Vážení šestáci!

Učebna přírodopisu Class-room. V této učebně naleznete učební látku, která se bude probírat v daném týdnu - zápis učiva, který si můžete vytisknout a nalepit do sešitu přírodopisu a také prezentace, které si pročtěte pokud budete nemocní nebo v karanténě. Pokud by byla zahájena distanční výuka budeme se pod tímto heslem setkávat v učebně Přírodopis 6. Naleznete zde také strany probíraného učiva v učebnici, které je možné vidět i na bakalářích.

V případě nejasností mě kontaktujte přes učebnu nebo emailem: burgerova@zskomenskeho-skutec.cz

 

foto