Sada opatření pro školy – od 12. října do 23. října 2020

8. 10. 2020

od 12. října do 23. října 2020


mateřské školy, základní školy (1. stupeň), školní družiny

stejný režim, jako doposud


základní školy (2. stupeň)

střídavá výuka po třídách
(do budovy školy dochází prezenčně vždy
polovina žáků dle tříd (třídy se nedělí), zbytek je
vyučován distančně)


základní umělecké školy celostátně uzavřeno

 probíhá distanční výuka
(s výjimkou individuální výuky - 1+1)


nižší stupně víceletých gymnázií stejný režim

jako doposud (prezenční výuka)


jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky celostátně uzavřeno

 probíhá distanční výuka


střediska volného času, školní kluby

celostátně uzavřeno


střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy


celostátně uzavřeno, probíhá distanční výuka
(u SŠ a VOŠ s výjimkou praktického vyučování
a praktické přípravy)


vysoké školy
celostátně uzavřeno, probíhá distanční výuka
(s výjimkou klinické a praktické výuky u lékařských oborů včetně farmacie)


26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny v ZŠ, ZUŠ, SŠ a konzervatořích jako dny volna.

Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října.

foto