USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

13. 10. 2020

o přijetí krizového opatření

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod.

do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

- provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní
přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se
nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona a na školy při
zdravotnickém zařízení.

foto

Přílohy: