Online výuka

13. 10. 2020

platné od 14. října 2020

Od 14. října bude ve všech třídách probíhat online výuka. 

1. - 4. třída bude mít tři 45 minutové bloky, každý blok začíná v celou hodinu ( tedy v 8:00, 9:00 a 10:00 hodin). Náplň jednotlivých bloků řídí třídní učitelka.

5. - 9. třída se řídí svým rozvrhem (odpolední výuka 7. a 9. třídy je přesunuta na středu do hodin TV).

 

Online výuka je povinná, klasifikovaná a realizována přes Google Meet. Absence žáků je zaznamenávána. Veškeré probrané účivo, zadané úkoly, výsledky vzdělávání a účast na něm naleznete v účtu žáka na Bakalářích. 

Nevyučuje se pouze hudební, výtvarná a tělesná výchova a praktické činnosti (nebude ani zadávána domácí práce). Pokud se žák z technických důvodů nemůže zúčastnit online výuky, je jeho povinností si probrané účivo doplnit a následně předat ke kontrole prostřednictvím krabic ve vestibulu školy, a to vždy v úterý. Při té příležitosti si zároveň vyzvedne práci zadanou na následující týden.

 

Obědy jsou všem žákům od 14. října odhlášeny.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat

Ing. Bc. Šárka Horáková, ředitelka školy

email: skola@zskomenskeho-skutec.cz 

tel.: 731 557 453

foto