OČR

13. 10. 2020

platné od 14. října 2020

Na základě informací ČSSZ Chrudim nebude školou vydáváno potvrzení o ošetřování člena rodiny.

Tentokrát to bude formou čestného prohlášení zákonného zástupce/rodiče.

Formulář naleznete v nejbližší době na stránkách cssz.cz

foto