Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

12. 11. 2020

Je povolena osobní přítomnost:

  • žáků 1. a 2. ročníků základních škol
  • prezenční výuka probíhá dle rozvrhu hodin v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají)
  • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole – bez roušky nebude žákům umožněn vstup do školy
  • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání – budou nahrazeny výukou matematiky a českého jazyka
  • za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny – provoz školní družiny (ranní i odpolední) bude probíhat na základě zájmu rodičů (dotazník bude zaslán rodičům na mail)
  • žáci 1. a 2. ročníků jsou přihlášeni ke školnímu stravování, kam budou v neměnných skupinách docházet v rámci školní družiny
  • prosíme rodiče, aby neposílali děti do školy v případě, že je někdo v jejich bezprostředním okolí v karanténě (děkujeme)

 

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

 

Zdroj: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat

                                                                                          Ing. Bc. Šárka Horáková, ředitelka školy

                email: skola@zskomenskeho-skutec.cz 

                                                                      tel.: 731 557 453

foto

Přílohy: