Škola nanečisto

3. 10. 2017

Škola nanečisto

Milí rodiče,

v letošním školním roce jsme pro vaše předškoláčky opět připravili cyklus Škola nanečisto, kde se děti blíže seznámí se školním prostředím a který jim usnadní adaptaci na školu. Pásmo bude probíhat dle rozpisu vždy jednu středu v měsíci, a to od 15,00 do 16,00 hod. Prosíme, aby děti byly vybaveny přezůvkami, případně malou svačinkou.

Oproti předešlým rokům nabízíme, že bychom předškoláky převedli z budovy MŠ do budovy ZŠ Komenského, kde si je budete moci vyzvednout v prostorách školní družiny mezi 16,00 až 16,30 hod. (postranní vchod – zvonek ŠD).

foto