Novinky v provozu od pondělí 30. listopadu 2020

20. 11. 2020

Informace

 

  • 1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky
  • 2. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech).
  • Školní družiny a školní kluby: Pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné
    jako ve třídě. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině (nikoliv ve školním klubu) zařadit žáky jednoho ročníku.

 

Podrobnosti týkající se naší školy zveřejníme v pondělí 25/11/2020.

foto

Přílohy: