Konzultační dny

14. 9. 2017

Konzultační dny

úterý       14. listopadu 2017
čtvrtek    11. leden 2018
úterý       17. dubna 2018
úterý       5. června 2018


Konzultační dny jsou jednotné pro první i druhý stupeň a nahrazují rodičovské schůzky.
Vyučující budou v tyto dny ve svých kmenových třídách k dispozici od 14,00 do 17,30 hod, vyučující bez třídnictví budou ve sborovně 2. stupně (druhé patro).