Informace k provozu školy od 4. ledna do 8. ledna 2021

28. 12. 2020

5. stupeň PES

 

  • 1. a 2. ročník - prezenční výuka v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají) 
  • 3. - 4. ročník - zkrácená distanční (online) výuka
  • 2. stupeň ZŠ - distanční (online) výuka dle rozvrhu hodin
  • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole – bez roušky nebude žákům ani jiným osobám umožněn vstup do školy
  • školní družina – ranní od 6:15 do 7:30, odpolední do 16:00, žáci školu opouští v časech: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
  • školní kluby - pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě
  • školní jídelna – obědy mají přihlášeny všichni žáci, prezenčně vzdělávaní žáci obědvají ve ŠJ, distančně vzdělávaní žáci si chodí s jídlonosičem
  • prosíme rodiče, aby neposílali děti do školy v případě, že jeví příznaky onemocnění dýchacích cest nebo je někdo v jejich bezprostředním okolí v karanténě (děkujeme)

 

 V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat

                                                                                          Ing. Bc. Šárka Horáková, ředitelka školy

                email: skola@zskomenskeho-skutec.cz 

                                                                      tel.: 731 557 453

foto