Jsem doma - učím se doma

25. 1. 2021

práce v hodinách 25. 1. 2021

Práce v hodině:

Český jazyk:

Slabikář str. 38

Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři str. 47, strana 48 je za domácí úkol

Písanka str. 28 - nácvik psaní psacího tvaru písmene s

Matematika:

Matematika str. 30 - sčítání a odčítání v oboru do 8

Oskarova prvouka str. 37

 

Ať se daří!