Příprava na přijímací zkoušky

3. 2. 2021

Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol

Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na
přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté
studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy,
které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro
zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách
v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v mobilní testovací aplikaci
InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů.
Od 1. února 2021 jsou v aplikaci InspIS SETmobile k dispozici testy z českého jazyka
a matematiky, které byly použity při tzv. jednotné přijímací zkoušce v letech 2020, 2019,
2018 a 2017, plus ukázkové verze testů pro rok 2021.
Konkrétní rozpis testů umístěných k 1. 2. 2021 v aplikaci InspIS SETmobile:
▪ Přijímací zkoušky 2021 ukázková verze 9. ročník matematika
▪ Přijímací zkoušky 2021 ukázková verze 9. ročník český jazyk
▪ Přijímací zkoušky 2021 ukázková verze 5. ročník matematika
▪ Přijímací zkoušky 2021 ukázková verze 5. ročník český jazyk
▪ Přijímací zkoušky 2021 ukázková verze 7. ročník matematika
▪ Přijímací zkoušky 2021 ukázková verze 7. ročník český jazyk
▪ Přijímací zkoušky 2020 9. ročník matematika
▪ Přijímací zkoušky 2020 9. ročník český jazyk
▪ Přijímací zkoušky 2020 5. ročník matematika
▪ Přijímací zkoušky 2020 5. ročník český jazyk
▪ Přijímací zkoušky 2020 7. ročník matematika
▪ Přijímací zkoušky 2020 7. ročník český jazyk
▪ Přijímací zkoušky 2020 ukázková verze 9. ročník matematika
▪ Přijímací zkoušky 2020 ukázková verze 9. ročník český jazyk
▪ Přijímací zkoušky 2020 ukázková verze 5. ročník matematika
▪ Přijímací zkoušky 2020 ukázková verze 5. ročník český jazyk
▪ Přijímací zkoušky 2020 ukázková verze 7. ročník matematika
▪ Přijímací zkoušky 2020 ukázková verze 7. ročník český jazyk
▪ Přijímací zkoušky 2019 1. termín 9. ročník matematika
▪ Přijímací zkoušky 2019 2. termín 9. ročník matematika
▪ Přijímací zkoušky 2019 1. termín 9. ročník český jazyk
▪ Přijímací zkoušky 2019 2. termín 9. ročník český jazyk
▪ Přijímací zkoušky 2019 1. termín 5. ročník matematika
▪ Přijímací zkoušky 2019 2. termín 5. ročník matematika
▪ Přijímací zkoušky 2019 1. termín 5. ročník český jazyk
▪ Přijímací zkoušky 2019 2. termín 5. ročník český jazyk
▪ Přijímací zkoušky 2019 1. termín 7. ročník matematika
▪ Přijímací zkoušky 2019 2. termín 7. ročník matematika
▪ Přijímací zkoušky 2019 1. termín 7. ročník český jazyk
▪ Přijímací zkoušky 2019 2. termín 7. ročník český jazyk
▪ Přijímací zkoušky 2018 1. termín 9. ročník matematika
▪ Přijímací zkoušky 2018 2. termín 9. ročník matematika
▪ Přijímací zkoušky 2018 1. termín 9. ročník český jazyk
▪ Přijímací zkoušky 2018 2. termín 9. ročník český jazyk
▪ Přijímací zkoušky 2018 1. termín 5. ročník matematika
▪ Přijímací zkoušky 2018 2. termín 5. ročník matematika
▪ Přijímací zkoušky 2018 1. termín 5. ročník český jazyk
▪ Přijímací zkoušky 2018 2. termín 5. ročník český jazyk
▪ Přijímací zkoušky 2018 1. termín 7. ročník matematika
▪ Přijímací zkoušky 2018 2. termín 7. ročník matematika
▪ Přijímací zkoušky 2018 1. termín 7. ročník český jazyk
▪ Přijímací zkoušky 2018 2. termín 7. ročník český jazyk
▪ Přijímací zkoušky 2017 1. termín 9. ročník matematika
▪ Přijímací zkoušky 2017 2. termín 9. ročník matematika
▪ Přijímací zkoušky 2017 1. termín 9. ročník český jazyk
▪ Přijímací zkoušky 2017 2. termín 9. ročník český jazyk
▪ Přijímací zkoušky 2017 1. termín 5. ročník matematika
▪ Přijímací zkoušky 2017 2. termín 5. ročník matematika
▪ Přijímací zkoušky 2017 1. termín 5. ročník český jazyk
▪ Přijímací zkoušky 2017 2. termín 5. ročník český jazyk
▪ Přijímací zkoušky 2017 1. termín 7. ročník matematika
▪ Přijímací zkoušky 2017 2. termín 7. ročník matematika
▪ Přijímací zkoušky 2017 1. termín 7. ročník český jazyk
▪ Přijímací zkoušky 2017 2. termín 7. ročník český jazyk
Většina testů je v systému k dispozici v plném rozsahu, ale v některých případech některé
úlohy, které byly součástí ostrých testů, v elektronické verzi testu v InspIS SETmobile chybí,
protože vyžadují např. zápis zcela otevřené odpovědi žáka s následným hodnocením reálným
hodnotitelem, nebo jde o geometrické úlohy vyžadující rýsování na papír apod. V takovém
případě je příslušná informace u daného testu vždy uvedena a k elektronické verzi testu
v InspIS SETmobile je přiložen soubor se zadáním takových úloh a jejich vzorovým řešením.
Kompletní znění testů k vytištění a zpracování tzv. na papíře je pak k dispozici na webových
stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), což je u každého testu rovněž
uvedeno.
Současně jsou v aplikaci InspIS SETmobile k dispozici také testy pro přípravu žáků na
maturitní zkoušky a také další testy pro dílčí témata z různých vzdělávacích oborů,
vzdělávacích oblastí i gramotností, které jsou určeny pro žáky základních a středních škol. Mezi
nimi jsou např. opakovací a procvičovací testy určené žákům 1. stupně základních škol
a vytvořené ve spolupráci s pedagogy, kteří na jaře 2020 vedli výuku v pořadu České televize
UčíTelka, nebo testy sestavené z úloh uvolněných z mezinárodních šetření (PISA, TIMSS,
PIRLS).
Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo
Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet
vybaven). Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel
zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy
(s logem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti
v jednotlivých otázkách.