Jsem doma - učím se doma

22. 2. 2021

práce v hodinách 22. 2.

Práce v hodinách 22.2.:

Slabikář 2. díl str. 3/ 1, 3, 4

Písanka str. 44

Matematika str. 47

Angličtina: nová slovíčka small - malý, big - velký

 

Ať se práce daří!