Jsem doma - učím se doma

16. 3. 2021

Distanční výuka 16. 3.

Práce v hodinách:

Slabikář str. 20/ 1, 2, 3, 5 - vyvození hlásky a písmene Ž

Písanka str. 2 - opis, přepis a autodiktát slabik

Matematika str. 2 + 3/3

Oskarova prvouka str. 48 - Jaro - jarní rostliny a části těla rostlin

 

Ať se daří