Archiv aktualit 2023

Dinopark a ZOO park Vyškov, jeskyně Rudka u Kunštátu
soubor
Průkaz cyklisty - OBHÁJENO!
soubor
Vyhlášení - matematických soutěží Klokan, Pangea, Matýsek a olympiáda
soubor
Náš svět - projektová hodina: První republika
soubor
Valentýnské tvoření - Praktické činnosti
soubor
Projekt Máme rádi zvířata: Můj domácí mazlíček
soubor
Malování s páťáky
soubor
Bruslení - Curling
soubor
Vánoční besídka
Při vánoční besídce jsme si vzájemně vyměnili dárečky a zkusili jsme si některé vánoční zvyky a tradice, besídku jsme zakončili vánočním čajem a cukrovím.
soubor
Praktické činnosti a příprava těsta na "Mikulášské perníky"
soubor
Náš svět: Přání panu učiteli Martinovi Vtípilovi. Vitální kapacita plic a první pomoc při tepenném krvácení
soubor
Školní kolo Logické olympiády
Gratulujeme našim výhercům 1. stupně ve školním kole Logické olympiády!
soubor
Náš svět: Přírodovědná procházka s poznáváním dřevin a dalších přírodnin
soubor
Náš svět: Zachyť podzimní přírodu svým fotoaparátem
soubor
Exkurze Předhradí a údolí řeky Krounky
soubor
Logická olympiáda - školní kolo
soubor
Projekt - Poznej svého souseda
soubor
soubor
Slavnostní předávání vysvědčení
soubor
Pomůcky do 5. ročníku
soubor
Vodní hrátky
soubor
Retrohrátky
soubor
Projekt Krajské město v ČR
soubor
Dopravní výchova
soubor
Městské muzeum Skuteč
soubor
Minecraft - překvapení ke Dni dětí
Postav si svou školu
soubor
Škola v přírodě
soubor
Výlet - Planetárium Pce
soubor
Praktické činnosti - výroba květinových klobuočků
soubor
Čarodějnický den
soubor
Akce prevence - plavba po on-line moři
soubor
Čarodějnice - pracovní činnosti
soubor
Zdravá planeta - Projekt ke Dni Země
soubor
Velikonoce - Výtvarná výchova
soubor
Jaro - Výtvarná výchova
soubor
Hody, hody, doprovody…
soubor
Velikonoční projekt
Velikonoční poselství
soubor
BAGPACK DAY
soubor
Život našich předků - pověsti o Golemovi - praktické činnosti
soubor
Klauni a šašci v praktických činnostech
soubor
Loutkové divadlo - O princezně Bezvlásce
soubor
Pečeme v praktických činnostech
soubor
Bruslení
soubor
Projekt: Máme rádi zvířata aneb pomáháme Karlovi - Kulíškovi nejmenšímu
soubor
Náš svět - Život ve středověku
soubor
Finanční gramotnost - Abeceda peněz