Archiv aktualit 2023

soubor
Exkurze - Praha - Národní muzeum
soubor
Vyhlášení - matematických soutěží Klokan, Pangea, Matýsek a olympiáda
soubor
Návštěva knihovny
soubor
Přírodopis: Projekt - Včela medonosná
soubor
Šesťáci si hrají s Ph a předškoláci vaří lektvary
Děti dětem
soubor
Šesťáci v knihovně
soubor
Projekt Máme rádi zvířata: Můj domácí mazlíček
soubor
Návštěva knihovny
soubor
Biologická olympiáda
soubor
Vánoční besídka v 6. třídě
soubor
Pečení s angličtinou: Apple Crumble
soubor
Přírodopis: Laboratorní práce
soubor
Beseda s hasiči
soubor
Exkurze Předhradí a údolí řeky Krounky
soubor
Projekt - Poznej svého souseda
soubor
Projekt Pěšky do školy
Během minulého týdne jsme se zapojili do celorepublikového projektu: Pěšky do školy, naše třída nasbírala celkem 46 bodů a v příloze můžete vidět naše další aktivity.
soubor
Nový školní rok 2022/23 a naše třídní pravidla
V novém školním roce jsme se společně seznámili se školním řádem. Navrhli jsme a vytvořili nová pravidla naší třídy, která jsme (my šestáci) slíbili dodržovat.
soubor
Náš svět - projekt: "Místo v ČR, které bych rád navštívil"
soubor
Školní výlet do ZOO Dvůr Králové
soubor
Dopravní výchova
soubor
Pomůcky na příští školní rok
soubor
Svatební kytice pro manžele Burdychovy a návštěva Muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích
soubor
Spaní ve škole
soubor
Exkurze planetárium Pardubice
soubor
Čarodějnice
soubor
ACET
Preventivní program
soubor
Den Země
soubor
Zdravá planeta - Projekt ke Dni Země
soubor
Železnohorský amonit - 1. místo ve výtvarné soutěži Geoparku Železné hory
soubor
Železnohorský amonit - pozvánka na výstavu k 10. výročí založení Geoparku Železné hory
soubor
Netradiční sporty ve školní tělesné výchově - badminton
soubor
Poselství Velikonoc
P. Ondřej Matula
soubor
BAGPACK DAY!
soubor
Apríl!
soubor
Naše třída zdobí vajíčkovník
soubor
Přivítání nového spolužáka v naší třídě
soubor
Ochutnávka ovoce aneb ovocné a zeleninové zlomky v matematice
soubor
Projektová hodina v matematice - Měřeni délek prakticky
soubor
Projekt Máme rádi zvířata aneb pomáháme Kulíškovi nejmenšímu Karlovi
soubor
Teplákový den
soubor
Praktické činnosti - Projekt Polární oblasti - výroba učební pomůcky