Archiv aktualit 2023

soubor
Mikuláš, čerti a andělé v 5. třídě
soubor
Svátek svaté Barbory
soubor
Den idolů v naší třídě
soubor
Začíná adventní čas a my si vybíráme dárečky z adventního kalendáře, kdy se vzájemně obdarováváme
soubor
Výtvarná výchova v Městském muzeu ve Skutči - Výstava starých panenek, kresba vybrané hračky
soubor
Bruslení: Zimní stadion ve Skutči
soubor
Bubnovačka 2023: Bubnování na podporu týraným dětem.
soubor
Projekt Laskavec: Návštěva žáků 5. třídy v SeniorCentru ve Skutči
soubor
Příprava projektu Laskavec: Návštěva SeniorCentra ve Skutči
soubor
Návštěva knihovny
I v letošním roce...
soubor
Týden Laskavec: Věnujeme plyšáky do Kliniky dětské onkologie v Hradci Králové.
soubor
Svatý Martin na bílém koni přijel do 5. třídy - Legenda o svatém Martinovi - Náš svět, Český jazyk. Výtvarná výchova - tvoření v projektové hodině Svatý Martin.
soubor
Digitální technologie - fotíme a natáčíme podzimní přírodu
soubor
Dušičková noc - příprava na dílničky - dýňové tvoření, tvoření z kamínků
soubor
Halloween quiz
Anglický jazyk a Halloween quiz
soubor
Spaní ve škole s 5. třídou
soubor
Divadelní představení - Klicperovo divadlo v Hradci Králové
soubor
Den stromů a tvoření ve výtvarné výchově
soubor
Náš svět: Ležáky - Lidice: Edukativní program Městského muzea ve Skutči
soubor
Náš svět: Živočichové - Ryby: Práce s digitálními technologiemi - pozorování elektronovým mikroskopem
soubor
Poděkování mým žákům za krásné dárečky a přání
Žáci 5. třídy překvapili paní třídní učitelku krásnými dárečky a medvídkovým přáním. Moc děkuji všem. Jana Burgerová, vaše třídní.
soubor
Práce s digitálními technologiemi v V. třídě: Naše Lupenitky a živočichové v podzimní přírodě
soubor
Výtvarná výchova - dýňové tvoření a strašidýlka
soubor
Třídnické hodiny v V. třídě
soubor
Výtvarná výchova a praktické činnosti - tvoříme z keramiky, sázíme a zkrášlujeme okolí školy
soubor
Přírodovědná exkurze: Výstava motýlů a brouků
soubor
Projektový den: V hlavní roli brambory
soubor
Projektový den: V hlavní roli brambory
soubor
Exkurze - Národní muzeum v přírodě Veselý kopec
soubor
Sázíme a zkrášlujeme okolí školy
ŠKOLNÍ POMŮCKY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 - V. třída
soubor
Dinopark a ZOO park Vyškov, jeskyně Rudka u Kunštátu
soubor
Průkaz cyklisty
soubor
Exkurze Praha - Národní muzeum
soubor
Exkurze - Praha - Národní muzeum
soubor
Náš svět - práce s mapou, kraje ČR
soubor
Vyhlášení - matematických soutěží Klokan, Pangea, Matýsek a olympiáda
soubor
Návštěva knihovny
soubor
Dopravní výchova – beseda
soubor
Návštěva knihovny
soubor
Přírodopis: Projekt - Včela medonosná
soubor
Medailonek
soubor
My a maskot
soubor
Šesťáci si hrají s Ph a předškoláci vaří lektvary
Děti dětem
soubor
Bruslení
soubor
Valentýnské pečení
soubor
Husité - Náš svět
soubor
Šesťáci v knihovně
soubor
Máme rádi zvířata: Můj domácí mazlíček
soubor
Projekt Máme rádi zvířata: Můj domácí mazlíček
soubor
Bruslení
soubor
Návštěva knihovny
soubor
Bruslení
soubor
Středověk
Náš svět
soubor
Biologická olympiáda
soubor
Světové vánoce
soubor
Vánoční besídka v 6. třídě
soubor
Pečení s angličtinou: Apple Crumble
soubor
Náš svět: Projektová hodina: Od pravěku ke Slovanům
soubor
Náš svět - projektová hodina: Zdravý životní styl a zdravé zuby
soubor
První pomoc při poranění, uštknutí
Ve čtvrtek jsme si vzájemně zkoušeli podat první pomoc při uštknutí jedovatým hadem, při drobných poraněních, či resuscitovat při ohrožení života.
soubor
Přírodopis: Laboratorní práce
soubor
Beseda s hasiči
soubor
Exkurze Předhradí a údolí řeky Krounky
soubor
Projekt - Poznej svého souseda
soubor
Náš svět - vyhodnocení třídní soutěže: Fotografie podzimní přírody - Život v podzimní přírodě
soubor
Projekt pěšky do školy
Během minulého týdne jsme se zapojili do celorepublikového projektu: Pěšky do školy, naše třída nasbírala celkem 75 bodů a v příloze můžete vidět naše další aktivity.
soubor
Projekt Pěšky do školy
Během minulého týdne jsme se zapojili do celorepublikového projektu: Pěšky do školy, naše třída nasbírala celkem 46 bodů a v příloze můžete vidět naše další aktivity.
soubor
Náš svět: Přírodovědná vycházka v parku, sbírání přírodnin
soubor
Nový školní rok 2022/23 a naše třídní pravidla
V novém školním roce jsme se společně seznámili se školním řádem. Navrhli jsme a vytvořili nová pravidla naší třídy, která jsme (my šestáci) slíbili dodržovat.
soubor
Pomůcky do 4. ročníku
soubor
Školní výlet do ZOO Dvůr Králové
soubor
Dopravní výchova
soubor
Pomůcky na příští školní rok
soubor
Svatební kytice pro manžele Burdychovy a návštěva Muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích
soubor
Spaní ve škole
soubor
Škola v přírodě
soubor
Exkurze planetárium Pardubice
soubor
Čarodějnice
soubor
ACET
Preventivní program
soubor
Den Země
soubor
Zdravá planeta - Projekt ke Dni Země
soubor
Železnohorský amonit - 1. místo ve výtvarné soutěži Geoparku Železné hory
soubor
Železnohorský amonit - pozvánka na výstavu k 10. výročí založení Geoparku Železné hory
soubor
Netradiční sporty ve školní tělesné výchově - badminton
soubor
Poselství Velikonoc
P. Ondřej Matula
soubor
BAGPACK DAY!
soubor
Apríl!
soubor
Naše třída zdobí vajíčkovník
soubor
Přivítání nového spolužáka v naší třídě
soubor
Ochutnávka ovoce aneb ovocné a zeleninové zlomky v matematice
soubor
Projektová hodina v matematice - Měřeni délek prakticky
soubor
Bruslení
soubor
Projekt Máme rádi zvířata aneb pomáháme Kulíškovi nejmenšímu Karlovi
soubor
Projekt Máme rádi zvířata aneb Kulíšek nejmenší Karel
soubor
Teplákový den
soubor
Praktické činnosti - Projekt Polární oblasti - výroba učební pomůcky